Foto: Mikaela Nordin
Foto: Mikaela Nordin

Floda är en tätort i ständig utveckling med många nya företag och verksamheter. Floda har på senare tid även etablerat sig som ett centrum för evenemang inom mat och kultur.

Floda ligger i östra delen av Lerums kommun i Göteborgsregionen. De stora trafiklederna E20 och järnvägen, Västra stambanan, går genom orten. Från Floda station tar det med pendeltåg 24 minuter till Göteborg, 15 minuter till Alingsås och (med bil) 20 minuter till Landvetter flygplats. Floda är en tätort i  omvandling och ständig utveckling i en stark region.

Floda Torg är det givna navet i tätorten och ett utvecklat torg blir i sin nya tappning, ännu mer än idag, ett centrum för resande, kunskap, kultur och näringsliv i den moderna småstaden. Med Garveriet och Lilla Ön blir detta de självklara mötesplatserna för Flodaborna, regionala besökare och internationella gäster och en språngbräda till lokala, regionala och internationella in- och utblickar. Floda station nyttjas redan idag av
24 000 tåg- och bussresenärer dagligen. Antalet resenärer förväntas öka kraftigt med ökat antal boende och arbetande i kommunen och en successiv övergång från bil till kollektiva färdmedel.

Floda är en plats med hjärta. En trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. I Floda finns en mångfald av folkliv, företag, välfärds- och kommersiell service samt verksamheter inom kunskap, kultur och fritid. I Floda finns värdefulla gröna och blå kvaliteter med bland annat stora grönområden med härlig natur, kulturhistoriskt intressanta miljöer och sjön Sävelången med dess sjöpromenad, Säveån, Nääs Slott och Öijareds rekreationsområde samt i närområdet den gamla bruksorten Tollered. Arbetet med att förnya torget och stationsområdet i Floda påbörjades i denna omgång på 1990-talet. Nyetableringar inom matomådet ger platsen en ny upplevelse. Framtidens Floda skapar nu nya och förstärker befintliga värden.

Floda ska utvecklas som en plats där färgstarka människor möts och som gör avtryck på den som passerar, besöker, arbetar eller bor i Floda.

Det finns med andra ord ingen anledning att lämna Floda - det är här det händer!